SCOPE 2013 (3)

De collectieve bestedingen aan de zorg nemen alsmaar toe en inmiddels werkt 15% van de beroepsbevolking in de zorg. “Als we geen actie ondernemen en we blijven alles doen zoals we het vandaag doen zal dat percentage in 2025 zijn opgelopen tot 25%,” aldus Roel Fonville, Director van de Strategic Area Health op de TU/e. Er moet dus iets veranderen, maar wat? En hoe kunnen bedrijfskundigen hier een rol in spelen? Persoonlijk heb ik de zorg altijd beschouwd als een ‘vak apart’ binnen bedrijfskunde. Niet alle bedrijfskundige principes gaan zomaar op in de zorgwereld; patiënten kunnen immers niet vergeleken worden met flesjes cola. De master Operations Management & Logistics for Healthcare richt zich specifiek op deze problematiek. Het is maar al te jammer dat de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg sinds vorig jaar niet meer wordt gegeven. Hopelijk maken genoeg studenten binnen het Bachelor College alsnog de keuze voor een zorggerichte opleiding. Met deze SCOPE komt er ook een einde aan mijn hoofdredacteurschap, wat ik twee jaar lang met veel plezier heb mogen vervullen. Twee jaar vol zorgen, want last-minute werkzaamheden zijn bij SCOPE geen uitzondering. Bij dezen ook mijn dank voor de inzet en flexibiliteit van de SCOPE-commissie tijdens het maken van acht SCOPE’s waar we trots op mogen zijn! Rest mij nog mijn opvolger, Maarten Koek, veel succes toe te wensen met zijn hoofdredacteurschap dit collegejaar.

Veel leesplezier toegewenst!

Koen Bressers
Hoofdredacteur SCOPE

SCOPE 2013 (3)