SCOPE 2014 (1)

Fast moving consumer goods komen we overal om ons heen tegen. Onder andere als u ’s ochtends opstaat bij het tandenpoetsen, als u uw boterham smeert met pindakaas, als u op het werk een kopje koffie drinkt of een biertje in The Villa nuttigt. Professor Arjan van Weele geeft een introductie op het thema en licht toe waar de uitdagingen liggen binnen de fast moving consumer goods markt. In het interview met Jumbo Supermarkten wordt dieper ingegaan op een van de uitdagingen die professor Van Weele benoemt. Verder bevat deze SCOPE een interessant artikel met Interbrand. In het artikel wordt verteld hoe de merken top 100 jaarlijks wordt bepaald

en wat merkwaarde kan betekenen voor een bedrijf. Naast het thema willen we in de eerste SCOPE van 2014 stilstaan bij het BEST-project. Door middel van het invullen van enquêtes hebben veel studenten input geleverd. Onlangs is het onderzoek afgerond en in een interview met Ad Kleingeld vertelt hij wat er met de uitkomsten gedaan zal worden. Voor u ligt mijn tweede SCOPE als hoofdredacteur en we mogen als commissie wederom trots zijn op het resultaat. De SCOPE staat weer vol met leuke en interessante artikelen en ik wens u dan veel leesplezier!

Maarten Koek
Hoofdredacteur SCOPE

SCOPE 2014 (1)