SCOPE 2014 (3)

Als we de huidige markten onder de loep nemen, zien we grote verschillen met tien jaar geleden. Om als bedrijf succesvol mee te blijven gaan met alle veranderingen in de markt, is het belangrijk om ‘agile’, oftewel behendig te zijn. Dit vermogen om te kunnen schakelen als bedrijf wordt aangeduid met de term ‘business agility’. In deze SCOPE geven Paul Grefen en Bob Walrave vanuit hun verschillende invalhoeken een kijk op business agility. Verder licht Tjeerd Stap alvast een tipje van de sluier met betrekking tot het Industria Congres. Op dinsdag 18 november organiseert Industria voor de 31e keer haar congres. Gedurende deze dag zal het thema business agility centraal staan en wordt er een rijk pallet aan workshops aangeboden, welke zullen worden afgewisseld met interessante plenaire lezingen. Mocht u enthousaist zijn geraakt over het thema dan kan ik u het Industria Congres zeker aanbevelen. Met het uitkomen van deze SCOPE zit mijn jaar als hoofdredacteur erop. Ik kijk terug op een mooie periode, waarin de SCOPE-commissie vier geweldige magazines heeft opgeleverd. Bij dezen wil ik de commissie dan ook bedanken voor hun inzet en de fijne samenwerking. Ten slotte wil ik mijn opvolger, Joep van den Bogaert, veel succes wensen. Ik ben ervan overtuigd dat de SCOPE weer een goed jaar tegemoet gaat en ik kan, zoals de foto treffend laat zien, dan ook met een gerust gevoel de SCOPE overdragen. Veel leesplezier toegewenst!

Maarten Koek
Hoofdredacteur SCOPE

SCOPE 2014 (3)