">

Performance Driven

De prestatiemaatschappij

Beste lezer,

In een maatschappij waar een burn-out steeds gebruikelijker wordt, grote bedrijven steeds harder gaan hameren op het behalen van KPI’s en de algehele prestatiedruk in de laatste jaren aanzienlijk toe is genomen, is het belangrijk om op z’n tijd ook eens stil te staan bij wat voor prestatie je allemaal al neergezet hebt.

Het maken van de SCOPE brengt bijvoorbeeld ook al weer een heel prestatie verlangen met zich mee. Zo wordt van de redacteuren en eindredactie verwacht dat hun artikelen ruim optijd geschreven en gecheckt zijn, wordt van de lay-outers verwacht dat de SCOPE er steeds weer strak en verzorgd uitziet en wordt van mij, als hoofdredacteur, verwacht dat het blad elke keer weer in de juiste maand op de deurmat ligt.

In deze SCOPE zal eerst Niek de Jong vertellen wat hij heeft gevonden in zijn onderzoek naar het feit dat we mogelijk misschien wel te prestatie gericht zijn geworden als maatschappij. Vervolgens nemen we een kijkje bij de bedrijven: Prodrive Technologies, DOW & Deloitte. We leren hoe deze grote bedrijven omgaan met o.a. het verbeteren van prestaties en KPI’s .

Verder leren we in deze SCOPE hoe het is om te studeren in Zuid-Korea. Een land waar de prestatie druk onder studenten uitzonderlijk hoog is. Ook lezen we in het nieuwe item, spotlight, hoe Hilde Weerts, oud-hoofdredactuer van SCOPE, een 10 heeft behaald voor haar scriptie.

Ik wens u veel leesplezier!

Maurice Bressers
Hoofdredacteur SCOPE

SCOPE(4) 2019