Waarderingskamer

Industry:
Location: Den Haag
E-mail: info@waarderingskamer.nl
Website: http://www.waarderingskamer.nl/
Phone: 070-311 05 55

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan met een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de Minister van Financiën.
De gemeenten voeren de taxaties die in het kader van de Wet WOZ worden verricht uit. De waardegegevens worden door de gemeenten aan de waterschappen en de Belastingdienst geleverd.
De Waarderingskamer houdt toezicht op deze werkzaamheden van gemeenten.

Missie:
De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ